Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/9, 6/94 – odl. US, št. U-I-13/9-95, 45/94 – odl. US, št. U-I-144/94-18, odl. US, št. U-št. U-I-193/94, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 in 70/97) in 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 15. decembra 1997 sprejel

S T A T U T A R N I   S K L E P

o spremembah statuta Občine Zreče

1. člen

S tem statutarnim sklepom se spremeni 47. člen statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95), ki se nadomesti z besedilom:

“Kadar je za določeno krajevno skupnost razpisan referendum o uvedbi samoprispevka, je odločitev na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.”

Nadaljnje besedilo 47. člena se črta.

2. člen

Ta statutarni sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 061-3/95/97

Zreče, dne 15. decembra 1997.

 

Predsednik

Občinskega sveta

občine Zreče

Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor