Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6. in 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 7. in 8. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12 in UGSO, št. 27/14) je Občinski svet Občine Gorje na 10. seji, dne 23.3.2016 sprejel

 

ODLOK

O DOPOLNITVI ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA V OBČINI GORJE

 

1. člen

V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Gorje (Uradni list RS, št. 94/08 in 44/09; v nadaljevanju: odlok) se 14. člen dopolni s 3. odstavkom, ki se glasi:

»Maksimalna površina parcele »A (parcela) 850 m2«, se upošteva za vsa naknadna opremljanja, tako kot je bila definirana v drugem odstavku odloka, za naknadno opremljanje s kanalizacijo.«

 

2. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in stopi v veljavo naslednji dan po objavi.

 

Številka: 9000-1/2016-13

Datum: 23.3.2016

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor