Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Odloka o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas (Uradno glasilo Občine Vodice št. 2/2000,1/2011, 2/2013), 39. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95 in 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice št. 7/98, 15/04, 6/05 in odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 30. redni seji, dne 2. 9. 2013 sprejel naslednji

SKLEP

o razrešitvi odgovorne urednice

občinskega glasila občine Vodice

Kopitarjev glas

1. člen

Občinski svet Občine Vodice razrešuje Moniko Kubelj, rojeno 28. 4. 1971, stanujočo v Bukovici 55, 1217 Vodice z mesta odgovorne urednice občinskega glasila občine Vodice Kopitarjev glas.

2. člen

Ta sklep začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

Datum: 2. 9. 2013

Številka: 011-08/2010-157

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor