Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora ( Ur. list RS 55/07,122/08, 45/2010 in 36/2012)  in 89. člena Poslovnika Občinskega sveta ( Ur. list RS št. 55/07) je Občinski svet občine Kranjska Gora na redni  28 seji,  dne 09.10.2013 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO

ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE OBČINE KRANJSKA GORA

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO PUP KG- UPB3

(URADNO GLASILO SLOVENSKIH OBČIN ŠT. 24/2013)

1. člen

Besedilo 85. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora   se razlaga na naslednji način:

Med novogradnje objektov in komunikacij katerih gradnja ni dopustna ne sodijo objekti gospodarske javne infrastrukture.

2. člen

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora.

3. člen

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

Št.: 007-1/2013-2

Kranjska Gora, dne 09.10.2013

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor