Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 032-1/2014-21

Datum: 23. 5. 2018

 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, štev. 66199, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Rogašovci (Uradni list RS, štev. 72/99, 29/03, 69/10),

 

sklicujem

 

21. redno sejo Občinskega sveta občine Rogašovci, ki

BO V ČETRTEK 31. 05. 2018 ob 18.00 URI

V Kulturni dvorani občine Rogašovci, Sveti Jurij 13 b

 

 

DNEVNI RED

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda.

3. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Rogašovci (zapisnik).

4. Letni načrt 2018 — Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota- PIŠK (gradivo).

5. Poročilo za kurilno sezono 2017/2018 DOLB (gradivo).

6. Statut Občine Rogašovci - 2. obravnava (gradivo).

7. Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogašovci — 2. obravnava (gradivo).

8. Sistemizacija delovnih mest pri JVIZ OŠ Sveti Jurij za šolsko leto 2018/2019 (gradivo).

9. Predlog sanacije brežine in plazu na lokalni cesti v naselju Pertoča (gradivo).

10. Pobude in vprašanja.

11. Razno.

 

 

Občina Rogašovci

 

Edvard Mihalič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor