Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-8/2016-4-(52/04)

Datum: 18.5.2016

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva:  Dodatno gradivo za 17. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 17. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 25.5.2016 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 16. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.4.2016 ter poročila o izvršitvi sklepov(zapisnik)

2. Kadrovske zadeve (gradivo)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3)

4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetij Nastran Knez — 2. obravnava (gradivo)

5. Izstop občine Naklo iz skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj (gradivo)

6. Predlog za soglasje za nov igralni salon v Hotelu Creina  - predlagateljica točke mag. Barbara Gunčar (gradivo)

7. Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Kranj za leto 2015 (gradivo)
8. Pobuda za podporo noveli Zakona o davčnem potrjevanju računov (gradivo)

9. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

 

 

Mestna občina Kranj

Boštjan Trilar, župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor