Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 10/98, 108/03 – odl. US in 77/04) in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01, 100/03) je Občinski svet občine Prevalje na 17. redni seji dne 23. 12. 2004 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o vrednosti točke za izračun nadomestila

 

 

za uporabo stavbnega zemljišča

 

 

v Občini Prevalje

 

 

1. člen

 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje za leto 2005 znaša 0,077 SIT mesečno.

 

 

2. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2005.

 

 

 

 

 

Št. 42008-0002/2004-06

 

 

Prevalje, dne 23. decembra 2004.

 

 

Župan

    Občine Prevalje

    dr. Matic Tasič l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor