Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka:

16001-001/2016-9

Občina:

Občina Benedikt

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Benedikt

Predlagatelj:

Župan Občine Benedikt

Zakonska podlaga:

Tretji odstavek 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS-stari, št. 12/1991, Uradni list RS/I, št. 17/1991 – ZUDE, št. 55/1992 – ZVDK, 13/1993, 66/1993, 45/1994 – odl. US, 8/1996, 31/2000 – ZP-L, 36/2000 – ZPDZC, 127/2006 - ZJZP) in prvi odstavek 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005 – uradno prečiščeno besedilo, 23/2008, 58/2008 – ZZdrS-E, 15/2008 – ZPacP, 77/2008 – (ZDZdr), 40/2012 – ZUJF in 14/2013), 14. člen Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Benedikt

Datum:

23.5.2016

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

13. redna seja Občinskega sveta Občine Benedikt

Besedilo:

gradivo

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor