Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01 in 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 15. redni seji dne 16. 6. 2008 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/97, 51/07) se na koncu 44. člena odloka doda besedilo:

 

 

»Nov svet šole se konstituira v roku do 1. 12. 2008. Mandat sedanjim predstavnikom ustanovitelja in predstavnikom staršev se podaljša za toliko, da se njihov mandat izteče istočasno z iztekom mandata predstavnikov delavcev. V primeru, da članu sveta staršev zaradi izgube statusa otroka v zavodu predčasno preneha mandat, se novega predstavnika izvoli za čas do izteka prvotno izvoljenega predstavnika.«

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 64-01/08-4

 

 

Moravske Toplice, dne 16. junija 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Moravske Toplice

 

 

Franc Cipot l.r.

 

 

 

 

 

Predsednik Sveta

 

 

Madžarske narodne samoupravne skupnosti

 

 

Občine Moravske Toplice

 

 

Tibor Vöröš l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor