Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 56. in 57. a člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2; Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o avtotaksi prevozih in stalnih izvenlinijskih prevozih (shuttle prevozih) na območju Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 3/12, 2/15 in 6/16) in 16. člena Statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 7/2016) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 19. redni seji, dne 28.11.2017 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O AVTOTAKSI PREVOZIH IN STALNIH IZVENLINIJSKIH PREVOZIH (SHUTTLE PREVOZIH) NA OBMOČJU OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

 

I.              Spremembe odloka

 

1. člen

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih in stalnih izvenlinijskih prevozih (shuttle prevozih) na območju Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 2/15, sprem. 6/16) se v drugem odstavku 4. člena datum »31.12.2017« nadomesti z datumom »31.12.2018«.

 

II.             Prehodne in končne določbe

 

2. člen

Dovoljenja za izvajanje avtotaksi prevozov in dovoljenja za izvajanje shuttle prevozov, ki veljajo na dan uveljavitve tega odloka, se z upravno odločbo po uradni dolžnosti podaljšajo do 31.12.2018 oziroma za čas do izteka veljavnosti licence, če licenca poteče pred tem datumom, prenehajo pa lahko predčasno iz razlogov po 11. oziroma 25. členu Odloka o avtotaksi prevozih in stalnih izvenlinijskih prevozih (shuttle prevozih) na območju Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

3. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 032-05/2014-190

Datum: 28.11.2017

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj l. r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor