Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 18/84 (32/85-popr.), 33/89 in Ur. list RS, št. 24/92–Odl. US, 29/95–ZPDF, 44/97-ZSZ, 101/13 ZDavekNepr in 22/14-Odl.US) in v skladu s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/97, 67/02-ZV-1, 110/02-ZUreP-1 in 110/02-ZGO-1) ter na podlagi 7. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) in 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trnovska vas (Uradni list RS, št. 31/04, 126/04, 5/05 in Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/10) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 9. redni seji, dne 8. 12. 2015, sprejel

 

S K L E P

o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega

zemljišča  na območju Občine Trnovska vas za leto 2016

 

I.

Vrednost točke za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 znaša 0,0046 evra.

 

II.

 Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas, uporablja pa se od 1. 1. 2016.

 

Številka: 032 0/9-5/2015-8s

Datum: 8. 12. 2015

 

Alojz Benko,

Župan Občine Trnovska vas

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor