Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14) in v skladu s 13. členom Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 51/96) je Občinski svet Občine Trebnje na 28. seji dne 30. 7. 2014 sprejel

S K L E P
o določitvi načina in postopka za izračun višine najemnin, ki jih Občina Trebnje zaračunava najemnikom v službenih stanovanjih

1.

Najemnina za službena stanovanja, ki se določi z najemno pogodbo, se ugotavlja na podlagi veljavne metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.

2.

Najemnine po veljavno sklenjenih najemnih pogodbah za službena stanovanja se uskladijo s tem sklepom v roku 6 (šest) mesecev po uveljavitvi tega sklepa, najkasneje do 31. 1. 2015.

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-22/2014-2

Trebnje, dne 29. avgusta 2014

 

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor