Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 in 36/10) in na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05 in 24. člena Pravilnika o sprejemu otrok v enoto vrtec pri OŠ Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/2011), je občinski svet občine Žetale na svoji 10. redni seji, dne 11.07.2012 sprejel:

SKLEP

O POTRDITVI CEN PROGRAMOV ZA OŠ ŽETALE - ENOTA VRTEC

1. člen

Cene programov vrtca Žetale znašajo od 1. 9. 2012 dalje mesečno:

-

za otroke prve starostne skupine (otroci stari od 1-3 let):

464,66 EUR

-

za otroke druge starostne skupine (otroci od 3 let do vstopa v šolo):

364,98 EUR

-

dnevni odbitek za hrano

1,40 EUR

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 9. 2012 dalje.

 

Številka: 032-0010/2012- 5

Datum: 11.07.2012

 

 

Občina Žetale

 

Župan Anton Butolen l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor