Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka:

223-0003/2012

Občina:

Občina Prevalje

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Prevalje

Predlagatelj:

Župan Občine Prevalje

Zakonska podlaga:

21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12 -ZUJF), 3. in 17. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 43/11 Odl. US, 21/2013), 4. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 Odl. US, 112/06 Odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US), 27. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), 244. člen Zakona o varnosti cestnega prometa (56/08 -uradno prečiščeno besedilo, 57/2008 - ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US, 58/09, 36/10, 106/10 - ZMV, 109/10 - ZCes-1, 109/10 - ZPrCP, 109/10 - ZVoz, 7/2011 Odl. US, 39/11-ZJZ-E, 47/11 Odl. US) in 17. člen Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06 - popravek, 34/07, 15/10, 12/13)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine PRevalje

Datum:

 

Priloge:

Gradivo 1, 2
Vabilo na sejo: 20. redna seja Občinskega sveta Občine Prevalje

Besedilo:

Predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Prevalje
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor