Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

 

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89), ter Uradni list RS, št. 24/92 – odločba US), v zvezi s prvo alineo 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 8. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika, št. 1/99) je Občinski svet občine Trnovska vas na 16. redni seji dne 18. 11. 2004 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah Odloka o nadomestilu

 

 

za uporabo stavbnega zemljišča

 

 

v Občini Trnovska vas

 

 

1. člen

 

 

Spremeni se 2. člen odloka, in sicer tako, da se v 1. točki Zazidana stavbna zemljišča črta točka c), točka d) in zadnji odstavek pod točko 1. Zazidana stavbna zemljišča.

 

 

2. člen

 

 

Spremeni se 8. člen odloka, in sicer tako, da se zadnji odstavek 8. člena v celoti črta.

 

 

3. člen

 

 

24. člen se spremeni in se glasi:

 

 

Za zazidljiva oziroma nezazidana stavbna zemljišča iz 3. člena tega odloka se v letu 2005 vzpostavi evidenca, z obračunom nadomestila pa se začne v letu 2006.

 

 

4. člen

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.

 

 

Trnovska vas, dne 18. novembra 2004.

 

 

Župan

Občine Trnovska vas

Karl Vurcer l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor