Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Kobarid na 37. redni seji dne 10. 4. 2002 sprejel naslednji

 

 

S K L E P

 

 

I

 

 

Pod postavko opravila pred pogrebom so predlagane naslednje cene:

 

 

– britje, umivanje preoblačenje mrtvega              17.000 SIT

 

 

– ureditev in oprema krste                            2.250 SIT

 

 

– polaganje v krsto                                   2.600 SIT

 

 

– polaganje v krsto v nenormalnem stanju              9.200 SIT

 

 

– ureditev vežice in odra                             3.950 SIT

 

 

– premik iz vežice v poslovilni prostor               2.250 SIT

 

 

– vodenje pogreba                                     7.900 SIT

 

 

– cinjenje krste (brez materiala)                     9.300 SIT

 

 

– cinjenje zabojčka za posmrtne ostanke               6.000 SIT

 

 

– prijava smrti pokojnika                             2.700 SIT

 

 

– odstranitev posmrtnih ostankov v primeru

 

 

nenaravne smrti – klic UNZ ali ZD                    18.100 SIT

 

 

– postavitev in najem mrliške sobe

 

 

na domu                                              15.000 SIT

 

 

II

 

 

Cene ne vključujejo DDV, veljati začnejo osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo se od 1. 5. 2002.

 

 

 

 

 

Št. 352-6/00

 

 

Kobarid, dne 10. aprila 2002.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič, inž. l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor