Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih ( ZVrt – UPB2 – Ur.l. RS št. 110/05), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D  - Ur.l. RS 25/08), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l. RS 129/06 in spremembe), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS št. 40/2012)  in Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/2010 - UPB1)  je Občinski svet občine Videm na 12. redni seji, dne 26.06.2012 sprejel

SKLEP

O CENAH  PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V JAVNEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU OŠ VIDEM

I.

Cene programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Videm so sledeče:

- prva starostna skupina  od 1. do 3. let       438,00 €

- druga starostna skupina od 3. do 6. let      299,00 €

- Kombinirani oddelek                                        324,00 €

Cena prehrane na dan znaša                                 1,60 €

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.06. 2012 dalje.

Številka: 602-1485/12-00

Datum: 27.6.2012

 

 

Občina Videm

 

Župan Friderik BRAČIČ

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor