Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 7. redni seji dne 20. 6. 2007 sprejel

 

 

O B V E Z N O     R A Z L A G O

 

 

Dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen z obveznimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana SRS 1989 (Uradne objave, št. 1/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), dopolnjen 1991 (Uradni list RS, št. 23/91), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), dopolnjen za območje Občine Divača 1995 (Uradni list RS, št. 22/95), dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 38/96), dopolnjen 1999 (Uradne objave, št. 27/99), spremenjen in dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 92/03) in Srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen za področje prometa 1989 (Uradne objave št. 4/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave št. 37/89), dopolnjen 1991 (Uradni list RS, št. 23/91), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), dopolnjen za območje Občine Divača 1995 (Uradni list RS, št. 22/95), dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 38/96), dopolnjen 1999 (Uradne objave, št. 27/99), spremenjen in dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 92/03)

 

 

v naslednjem besedilu:

 

 

1. člen odloka točka 12.1 Zasnova razmestitve funkcije glede na oskrbne in storitvene dejavnosti, naselja tipa B se za območje parcel št. 633/2, 638, 639, 640, 552/88, 552/158 in 726, vse k.o. Divača, se razlaga tako, da je v navedenem območju namenska raba zemljišč: stanovanjska funkcija.

 

 

Kolikor je grafični del odloka v nasprotju s tekstualnim delom se uporablja tekstualni del.

 

 

Namembnost navedenega območja je skladna s prvim odstavkom 5. Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradne objave št. 28/91) (PUP) ter vsemi njegovimi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami.

 

 

Obrazložitev pa je zaradi neskladnosti grafičnega dela Dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen z obveznimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana SRS 1989 (Uradne objave, št. 1/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), dopolnjen 1991 (Uradni list RS, št. 23/91), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), dopolnjen za območje Občine Divača 1995 (Uradni list RS, št. 22/95), dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 38/96), dopolnjen 1999 (Uradne objave, št. 27/99), spremenjen in dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 92/03) in Srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen za področje prometa 1989 (Uradne objave št. 4/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave št. 37/89), dopolnjen 1991 (Uradni list RS, št. 23/91), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), dopolnjen za območje Občine Divača 1995 (Uradni list RS, št. 22/95), dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 38/96), dopolnjen 1999 (Uradne objave, št. 27/99), spremenjen in dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 92/03) potrebno sprejeti obvezno razlago, ki je skladna tudi z izvedbenim aktom Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana (Uradne objave št. 28/91) (PUP) ter vsemi njegovimi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami, saj je namenska raba navedenih zemljišč stanovanjska gradnja, kot je določeno v poprej navedenem odloku.

 

 

 

 

 

Št. 0S 07/02

 

 

Divača, dne 20. junija 2007

 

 

Župan

    Občine Divača

    Matija Potokar l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor