Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

V Sklepu o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/19) je bil ugotovljena napaka pri navedbi višine občinske takse, zato izdajam, v skladu z 8. členom Odloka o občinskih taksah v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2007 in 3/2012), naslednji

 

POPRAVEK

SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA OBRAČUN OBČINSKIH TAKS V LETU 2019

 

V Sklepu o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/19) se v 1. členu višina točke »0,3423 EUR« popravi tako, da se pravilno glasi »0,3481 EUR«.

 

Popravek se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati z dnem objave Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-01/2007-15

Datum:   5. 3. 2019

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor