Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03, 24/03) je Občinski svet občine Žetale na 14. redni seji dne 26. 4. 2004 sprejel naslednji

 

 

S K L E P

 

 

1

 

 

Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1632/4 – pot v izmeri 58 m2 št. ZKV SEZ 9, k.o. Nadole.

 

 

2

 

 

Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra, za njih se odpre nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina Žetale.

 

 

3

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 062-01-0015/2004-6

 

 

Žetale, dne 26. aprila 2004.

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor