Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 104. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99), je Občinski svet občine Žetale na 15. seji dne 26. 5. 2000 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o zaključnem računu proračunu Občine Žetale za leto 1999

 

 

1. člen

 

 

Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Žetale za leto 1999.

 

 

2. člen

 

 

Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1999 so naslednji:

 

 

1. Proračun

 

 

– skupaj prihodki                             176,906.760,64 SIT

 

 

– skupaj odhodki                              146,670.144,20 SIT

 

 

– presežek prihodkov                           30,236.616,44 SIT

 

 

3. člen

 

 

Presežek prihodkov proračuna v višini 30.236.616,44 SIT se po zaključnem računu za leto 1999 razporedi za prenos v naslednje leto.

 

 

4. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 403-03-0001/2000

 

 

Žetale, dne 26. maja 2000.

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor