Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah - ZLV-UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) in 15. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) je Občinski svet Občine Gorje na 22. redni seji dne 18.5.2018 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE GORJE

 

1. člen

V občinsko volilno komisijo Občine Gorje se imenujejo:

 

Predsednica:

Tina Urevc, Spodnje Gorje 218a, Zgornje Gorje

Namestnica predsednice:

Barbara Gomilar, Podhom 33, Zgornje Gorje

Član:

Janez Potočnik, Zgornje Gorje 54, 4247 Zgornje Gorje

Namestnik člana:

Sabina Markelj, Spodnje Gorje 214, 4247 Zgornje Gorje

Članica:

Zdenka Repe, Spodnje Gorje 40, 4247 Zgornje Gorje

Namestnica članice:

Tina Kosi, Spodnje Gorje 9, 4247 Zgornje Gorje

Članica:

Marija Ulčar, Grabče 23, 4247 Zgornje Gorje

Namestnica članice:

Pavla Jerič, Spodnje Gorje 127B, 4247 Zgornje Gorje

 

2. člen

Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine Gorje. Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.

 

3. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi Občinske volilne komisije, ki je bila imenovana s Sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2014).

 

4. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-4/2018-11

Datum: 18.5.2018

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor