Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) ter v skladu s 34.a členom Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLSUPB2) (Uradni list RS, št. 94/07) je Občinski svet Občine Rogašovci na 9. redni seji dne 30. 11. 2007 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

1. člen

11. člen Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 65/99, 16/01, 88/05 se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Del plače za opravljanje funkcije člana odbora vaške skupnosti znaša za največ 5% letne plače župana. V okviru tega zneska se članu odbora vaške skupnosti določi del plače glede na delo, ki ga je opravil, in sicer:

– vodenje seje odbora vaške skupnosti – 15%,

– udeležba na seji odbora vaške skupnosti – 25%.

Predsedniku oziroma predsedujočemu vaškega odbora pripada del plače za vodenje seje odbora vaške skupnosti in del plače za udeležbo na seji.

Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov odbora vaške skupnosti, ki ga potrdi predsednik odbora vaške skupnosti.«

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 011-0001/2007-01/02-4

Rogašovci, dne 30. novembra 2007

Župan

Občine Rogašovci

Edvard Mihalič l.r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor