Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/95) ter na podlagi 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95 in 47/96), je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 10. 9. 1998 sprejel
 
O D L O K
 
 
o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 1998
 
 
1. člen
 
V odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 1998 (Uradni list RS, št. 20/97), se 2. člen spremeni tako, da glasi:
 
 
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1998 znašajo 522,298.000 tolarjev.
 
 
Spremembe višine prihodkov in odhodkov občinskega proračuna so prikazane v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
 
2. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne z dnem sprejema na občinskem svetu.
 
 
Št. 405-02-0001/98
Majšperk, dne 10. septembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor