Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

P O R O Č I L O

 

 

o izidu volitev za župana Občine Moravske Toplice

 

 

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice je skladno z 41. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02), na seji dne 11. 11. 2002 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana na volitvah, 10. novembra 2002, ugotovila rezultate glasovanja za župana Občine Moravske Toplice.

 

 

I

 

 

Na lokalnih volitvah dne 10. novembra 2002 je imelo pravico voliti 5375 volivcev, vpisanih v volilne imenike.

 

 

Glasovalo je 3856 volivcev ali 71,74% od vseh volivcev.

 

 

Od 3855 oddanih glasovnic je bilo 3772 ali 97,85% veljavnih in 83 ali 2,15% neveljavnih.

 

 

II

 

 

Posamezni kandidati za župana so prejeli naslednje število glasov:

 

 

Tadej Kocet, 102 glasov ali 2,70%,

 

 

Franc Cipot, 2558 glasov ali 67,82%,

 

 

Janez Škalič, 344 glasov ali 9,12%,

 

 

Andrej Benkovič, 768 glasov ali 20,36%.

 

 

III

 

 

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil v Občini Moravske Toplice za župana izvoljen Franc Cipot, roj. 22. 10. 1954, stanujoč Tešanovci 5.

 

 

Št. 24/2002

 

 

Moravske Toplice, dne 12. novembra 2002.

 

 

Predsednik

Občinske volilne komisije

občine Moravske Toplice

Emil Vučkič, univ. dipl. prav. l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor