Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Evidenca svetnikov, članov Nadzornega odbora in članov delovnih teles in komisij v Občini Destrnik

1. Naziv institucije:

Občina Destrnik
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca svetnikov, članov Nadzornega odbora in članov delovnih teles in komisij v Občini Destrnik
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Evidenca vsebuje svetnike mandatnega obdobja oziroma druge imenovane člane delovnih teles in komisij in se uporablja za potrebe nemotenega funkcioniranja občinskih organov.
5. Pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ SOP 1993-01-2629
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): občina, delitev pristojnosti
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Destrnik
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

podatki niso javno dostopni

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 5.11.2014
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktorica občinske uprave: Darinka Ratajc, e-pošta: darinka.ratajc@destrnik.si

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor