Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda (UL RS, št. 37/99, 83/99; Uradne objave GOK, št. 01/01, 10/05) Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda, objavlja

 

 

 

 

 

RAZPIS

 

 

 

 

 

ZA ODDAJO PROSTIH TERMINOV V ŠPORTNI DVORANI KOMENDA ZA ŠOLSKO LETO 2007/2008

 

 

 

 

 

1. Termini za najem 1/3, 2/3 ali 3/3 Športne dvorane Komenda, za šolsko leto 2007/2008 (september 2007 – junij 2008), so naslednji:

 

 

 

 

 

- za športne klube in društva v občini Komenda, rekreativne skupine in ostale      zainteresirane: od ponedeljka do petka od 16. do 23. ure;

 

 

- za tekme, turnirje, različna tekmovanja in po potrebi za prireditve (kulturne, zabavne ipd.): sobote in nedelje.

 

 

 

 

 

2. Prednost pri izboru razpisanih terminov za najem športne površine v Športni dvorani Komenda imajo:

 

 

- športni klubi in društva občine Komenda;

 

 

- domači uporabniki športne dvorane, ki so dvorano koristili v šolskem letu      2006/2007;

 

 

- uporabniki, ki so imeli sklenjeno pogodbo o najemu za celotno lansko obdobje brez predčasne prekinitve najemne pogodbe;

 

 

- uporabniki, ki so zainteresirani za najem dvorane v celotnem razpisanem obdobju.

 

 

 

 

 

3. Prijave za proste termine se oddajo na naslov: Športna dvorana Komenda, Glavarjeva c. 37, Komenda.

 

 

 

 

 

Prijave oddate na obrazcu »Prijava na razpis za proste termine v Športni dvorani Komenda« . Obrazce dobite na Občini Komenda ali v Športni dvorani Komenda, na voljo pa so vam tudi na spletnem naslovu Občine Komenda (http://www.komenda.si/) pod rubriko »obrazci« .

 

 

 

 

 

4. Zadnji rok za oddajo prijav: 31. 07. 2007

 

 

 

 

 

5. O izidu razpisa bodo zainteresirani pisno obveščeni najkasneje do 20. avgusta 2007.

 

 

 

 

 

Številka: 671-0007/2007                                                                             Občina Komenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 671-0007/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVA

 

 

 

 

 

NA RAZPIS ZA PROSTE TERMINE V ŠPORTNI DVORANI KOMENDA

 

 

 ZA ŠOLSKO LETO 2007/2008 (SEPTEMBER 2007 – JUNIJ 2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------

 

 

 

 

 

--------------------------------------------

 

 

 

 

 

--------------------------------------------

 

 

 (podatki o vlagatelju)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijavljamo se na razpis za proste termine v Športni dvorani Komenda za šolsko leto 2007/08 (Glasilo Občine Komenda, št. 05/2007 ), kakor sledi:

 

 

 

 

 

 

 

 

Želeni termin:                ………………………………………………………

 

 

                                             (vpišite dan in uro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina dvorane:         1/3      2/3      3/3

 

 

 

 

 

                                             (ustrezno obkrožite)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrsta rekreacije:           …………………………………………………….

 

 

                                            (vpišite zvrst rekreacije oz. dejavnosti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Podpis vlagatelja:

 

 

 

 

 

……………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba: Prijavo oddajte na naslov Športna dvorana Komenda, Glavarjeva cesta 37, 

 

 

                najkasneje do 31.07.2007.

 

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor