Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) in 101. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 111/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 26. seji dne 5. 5. 2010 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt

1. člen

Sprejme se obvezna razlaga 7. in 12. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 41/05 in 47/08), v nadaljevanju: odlok, ki se glasi:

»Gradnja objektov primarne kmetijske proizvodnje (hlevi) in spremljajočih kmetijskih objektov (silosi, seniki, kašče, lope in podobno), je možna tudi v območju iz 12. člena odloka, to je v ureditvenem območju za turizem in rekreacijo (golf), če je gradnja nujna za razvoj kmetije in za gradnjo ni mogoče uporabiti drugih zemljišč v okviru stavbnega zemljišča razpršene gradnje.

Za vse posege na ta zemljišča mora biti predhodno pridobljeno strokovno mnenje kmetijsko svetovalne službe.«

2. člen

Obvezna razlaga je sestavni del odloka.

3. člen

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 35053-001/2010-3

Benedikt, dne 6. maja 2010

Župan

Občine Benedikt

Milan Gumzar l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor