Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 4. člena Odloka o ustanovitvi vaških odborov (Uradni list RS, št. 65/99) in 13. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 8/15) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 10. redni seji, dne 17.12.2015, sprejel naslednji

 

SKLEP

O IMENOVANJU VAŠKEGA ODBORA VASI ŽEJE PRI KOMENDI

 

1.

Vaški odbor vasi Žeje pri Komendi šteje 7 (sedem) članov. 

 

2.

Za člane Vaškega odbora vasi Žeje pri Komendi se imenujejo:

  • Vesna Štebe Živadinov, Žeje pri Komendi 13, 218 Komenda,
  • Marjan Špehonja, Žeje pri Komendi 1 A, 218 Komenda,
  • Pavel Vidmar, Žeje pri Komendi 7, 218 Komenda,
  • Simon Uranič, Žeje pri Komendi 3, 218 Komenda,
  • Janez Zalokar, Žeje pri Komendi 6, 218 Komenda,
  • Gabi Jenko, Žeje pri Komendi 4 B, 218 Komenda,
  • Janez Komel, Žeje pri Komendi 13 A, 218 Komenda,

 

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

 

Številka: 032-0006/2015-5

Datum: 17.12.2015

 

Stanislav Poglajen

Župan Občine Komenda

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor