Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

 

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 28. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) in sklepa 25. seje občinskega sveta z dne 5. 12. 1996 izdajam naslednji

 

 

S K L E P

 

 

I

 

 

Ekonomska cena vrtca Kobarid za polni program se s 1. 1. 1997 valorizira v skladu z ugotovitvenim sklepom Vlade Republike Slovenije glede povišanja izhodiščne plače za 1. tarifni razred za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/97) in znaša 35.680 SIT.

 

 

II

 

 

Cene ostalih programov se povišajo v sorazmerju s povišanjem ekonomske cene.

 

 

III

 

 

Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.

 

 

 

 

 

Št. 601-3/97

 

 

Kobarid, dne 14. januarja 1997.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič, inž. l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor