Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/2012) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 32. redni seji dne 26.3.2014 sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE STORITVE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA LETO 2014

 

1. člen

Občina Kranjska Gora bo v letu 2014 subvencionirala ceno storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, v višini 100 %.

Subvencija se prizna, od uveljavitve novih cen obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti.

 

2. člen

Sredstva za subvencijo so zagotovljena v proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2014, na proračunski postavki 150213.

 

3. člen

Sredstva subvencije se nakazujejo izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki javnemu podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek iz proračuna Občine Kranjska Gora.

 

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne, ko se začnejo zaračunavati cene na podlagi  sklepa o potrditvi cen ravnanja s komunalnimi odpadki, ki jih je pripravilo javno podjetje Komunala Kranjska Gora d.o.o. na podlagi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2014.

 

Št.: 007-6/2014-1

Datum: 26.3.2014

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor