Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Evidenca o izplačilih fizičnim osebam

1. Naziv institucije:

Občina Benedikt

2. Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o izplačilih fizičnim osebam

3. Področje (šifrant):

Lokalna samouprava

4. Opis vsebine:

Podatki se dopolnjujejo in uporabljajo ob izplačilih fizičnim osebam.

5. Pravne podlage:

Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/ SOP 2002-01-2759; Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/; Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja/ ZMEPIZ-1/; Zakon o davčnem postopku /ZDavP-2/; Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC):

javni uslužbenec

7. Območje, na katero se podatki nanašajo:

Občina Benedikt

8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki niso javno dostopni.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:

Pogoji niso znani.

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov:

/

12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):

/

13. Datum nastanka:

17.12.1998

14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant):

Po potrebi

15. Oblika zapisa:

pdf

16. Jezik zapisa:

slv

17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave:

/

18. Odgovorna oseba:

Občina Bemedikt; e-pošta: obcina@benedikt.si

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor