Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Župan Občine Rače - Fram je na podlagi 7. člena Statutarnega sklepa Občine Rače - Fram (MUV, št. 2) sprejel dne 17. marca 1995 naslednji
 
S K L E P
 
I.
 
Dokler ne bo sprejet nacionalni kulturni program in ne bodo določena merila za oblikovanje javne infrastrukture na področju kulturne skladno z določbami 7. in 8. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulturne (Ur.l.RS, št. 75/94), se s tem sklepom upoštevajoč zakonsko določen rok 17. marec 1995, določi javna infrastruktura na področju kulture na področju Občine Rače - Fram.
 
II.
 
V skladu z 29. členom in 2. odstavkom 63. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur.l. RS, št. 75/94) postanejo javna infrastruktura na področju kulture nepremičnine in oprema, ki so bile 17. decembra 1994 družbena lastnina v upravljanju občine oziroma krajevne skupnosti in so pretežno namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti in sicer;
 
1. Dvorana v Gradu Rače.
 
III.
 
Nepremičnine opredeljene s tem sklepom se kot javna infrastruktura na predlog občine zaznamuje v zemljiški knjigi.
 
IV.
 
Ta sklep začne veljati z dnem objave na oglasnem mestu občine.
 
Številka: 61100/001/95-07
 
Datum: 17. marca 1995
 
Župan Občine Rače – Fram
 
mag. Anton Bergauer, s.r.
 
NE VELJA
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor