Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 9000-2/2017-1

Datum: 6.4.2017

 

V skladu z 24. členom Statuta Občine Gorje (UGSO, št. 13/2017) in 18. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine (UGSO, št. 13/2017), sklicujem

 

17. redno sejo Občinskega sveta

Občine Gorje,

ki bo v sredo, 19. aprila 2017, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Gorje

 

 

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 22.3.2017 (zapisnik).

 

II. DNEVNI RED:

1. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko območje Občine Gorje, predlog – 1. obravnava (gradivo).

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, predlog – skrajšan postopek (gradivo).

3. Letna poročila:

a) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (gradivo).

b) Skupna notranje revizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (gradivo).

c) Javni zavod Osnovna šola Gorje (gradivo).

d) Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica (gradivo).

e) Policijska postaja Bled (gradivo).

4. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti (gradivo).

5. Sklep o pristopu Občine Gorje h konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo (gradivo).

6. Informacije župana.

7. Pobude, predlogi in vprašanja (gradivo).

 

Priloga: seje delovnih teles (gradivo)

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor