Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni ve­stnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 20. redni seji, dne 7. 5. 2013, sprejel

PRAVILNIK

o spremembah Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, društev, interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v Občini Trnovska vas

1. člen

V Pravilniku za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, društev, interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v Občini Trno­vska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/08 in 3/11) se črta drugi, zadnji, stavek 1. člena.

2. člen

V 3. členu se črta besedilo »iz prejšnjega odstavka«.

3. člen

Črta se druga alineja prvega odstavka 7. člena.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem  vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 032/20-2/2013-2s

Datum: 7. 5. 2013

 

Alojz Benko,

župan Občine Trnovska vas

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor