Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02, 4/03 in 2/07) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 16. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejel

 

O B V E Z N O   R A Z L A G O

določil 32. člena Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja z oznako L5/1 glavna cesta GII – 104 Kranj–Moste (odsek ob letališču), (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 02/05)

v besedilu kot sledi:

Kot dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih z določili Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja z oznako L5/1 Glavna cesta GII – 104 Kranj–Moste (odsek Ob letališču) se med drugimi možnimi odstopanji navedenimi v 32. členu šteje tudi z idejnimi rešitvami prometne infrastrukture podprte tehnične rešitve, ki na podlagi novejših strokovnih študij ali analiz omogočajo kvalitetnejše prostorske in prometne rešitve in so usklajene s strokovnimi rešitvami okoliških območij, s katerimi se neposredno stikajo oziroma navezujejo.

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-10/2006-130

Cerklje na Gorenjskem, dne 24. septembra 2009

Župan

Občine Cerklje na Gorenjskem

Franc Čebulj l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor