Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 50 in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010, 43/2010 in 57/2012) in 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Ur. list RS št. 55/2007, 122/2008, 45/2010 in 36/2012, Ur. glasilo slovenskih občin št. 49/2013) izdajam:

 

SKLEP

O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA NAČRTA (OPPN) ZA OBMOČJE POD VITRANCEM V KRANJSKI GORI (KG H2)

 

1. člen

V Uradnem listu  Republike  Slovenije  št. 90/2011, z dne  11.11. 2011,  je  bil objavljen  Sklep  o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2).

 

2. člen

Dopolnjen osnutek OPPN  za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2) zajema naslednje zemljiške parcele ali njihove dele:  507/1, 507/10, 507/7, 507/9, 510/3, 514/1, 514/2, 515/1, 515/4, 515/5, 515/6, 516/1, 516/4, 516/5, 516/6, 518/3, 518/6, 518/7, 519/1, 520/1, 521/1, 521/3, 532/2, 532/3, 545/11, 545/3, 545/4, 545/5, 545/6, 545/7, 545/8, 553/2, 557/4, 566/5, 568, 570/1, 572/1, 572/6, 834/10, 834/11, 834/12, 834/3, 838, 849/4, 850/1, 886/3, 891/22, 909 vse k.o. Kranjska Gora.

 

3. člen

Dopolnjen  osnutek občinskega  podrobnega prostorskega načrta OPPN  za  območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2),  ki ga je izdelalo podjetje API ARHITEKTI d.o.o., št. projekta API-891/583, v marcu 2014  se javno razgrne.

 

4. člen

Dopolnjen  osnutek odloka  bo javno  razgrnjen  v prostorih Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1/b.

Javna razgrnitev bo potekala v času od 14.04.2014, do vključno  14.05.2014.

 

5. člen

V času javne  razgrnitve  bo  izvedena  javna  obravnava, ki bo  organizirana v sejni sobi Občine Kranjska Gora, dne 22.04.2014, s pričetkom ob 17.00 uri.

 

6. člen

V času javne  razgrnitve  lahko  občani,  organizacije  in  drugi zainteresirani svoje  predloge  in pripombe k dopolnjenemu osnutku Odloka vpišejo v knjigo pripomb ali jih pisno posredujejo na naslov Občina Kranjska Gora,  Kolodvorska 1b, Kranjska Gora.

 

7. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin in na spletni strani Občine Kranjska Gora   in začne veljati naslednji dan  po objavi v uradnem glasilu.

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor