Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi  74. člena  Zakona o lokalnih volitvah – uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB2) (Uradni list RS št. 22-843/06, 70-3006/06 – odločba US z dne 6. julija 2006)

Občinska volilna komisija občine Trnovska vas objavlja naslednji

R A Z G L A S

Kandidatov za volitve župana občine Trnovska vas,

ki bodo v nedeljo 22. oktobra 2006

Glasuje se za (1) kandidata v celi volilni enoti.

V seznam kandidatur za župana občine se vpišejo (3.) kandidati in sicer :

1. Franc Pukšič  

datum roj.:

07.04.1962                    

občina:

Trnovska vas

naslov:

Ločič 2a

poklic:

Diplomirani inženir strojništva

delo:

Vodja projektov

predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2. Alojz Benko

datum roj.:

12.05.1954                    

občina:

Trnovska vas

naslov:

Ločič 23

poklic:

Diplomirani upravni organizator

delo:

Vodja tehničnih pregledov

predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

3.  Alojz Fekonja

datum roj.:

16.06.1950                     

občina:

Trnovska vas

naslov:

Trnovska vas 44a

poklic:

Prometni tehnik                        

delo:

Komercialist

predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Ta razglas se objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas.

Datum: 04.10.2006                                           

Šifra zadeve: 040/2006-4/01                       

Predsednik občinske volilne komisije

občine Trnovska vas

JOŽE VIDIC, univ.dipl.iur. l.r.      

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor