Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) in 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) je Občinski svet občine Benedikt na 3. seji dne 19. 3. 2003 sprejel

S K L E P

o začasnem zadržanju izvajanja 6.a člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

I

Začasno se zadrži izvajanje 6.a člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Benedikt, ki se nanaša na elektroenergetske naprave, telekomunikacijske naprave in magistralne ceste, ne pa tudi na telekomunikacijske oddajnike.

II

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 42306-004/2002-28

Benedikt, dne 20. marca 2003.

Župan

Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor