Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Ur. l. RS, št. 24/92) in 19. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 27/97) je občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 29. seji dne 19. 12. 1997 sprejel

 

SKLEP

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje za leto 1997

 

1.     člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje za leto 1998 znaša 0,1417 SIT/m2.

 

2.     člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Gorenjske, uporablja pa se od 1. 1. 1998.

 

Številka: 015-03-1693/97

Datum:    22.12.1997

Predsednik občinskega sveta

Miha Zevnik

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor