Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 9000-2/2015-2

Datum: 10.3.2015

 

V skladu z 18. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/2007, 107/2010, 32/2012 in UGSO, št. 27/2014) in 22. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 5/2007 in UGSO, št. 27/2014), sklicujem

4. redno sejo Občinskega sveta

Občine Gorje

ki bo v sredo, 25. marca 2015, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Gorje

 

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 17.12.2014 (zapisnik).

2. Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Gorje, ki je trajala od 20.1.20150 do 21.1.2015 (zapisnik).

 

II. DNEVNI RED:

1. Odlok o predkupni pravici v Občini Gorje, predlog – skrajšan postopek (gradivo),

2. Lokalni program kulture Občine Gorje 2015-2018 (gradivo),

3. Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Gorje za leto 2015 (gradivo),

4. Imenovanje članov vaških odborov (gradivo),

5. Kadrovske zadeve – imenovanje predstavnika nevladne organizacije Zero Waste,

6. Premoženjsko pravne zadeve:

a) Nakup zemljišča s parc. št. 337/8 in 336/3 k.o. Podhom (gradivo)

b) Nakup zemljišča s parc. š. 329/3 k.o. Podhom (gradivo)

c) Nakup zemljišča s parc. št. 25/3 k.o. Spodnje Gorje (gradivo)

d) Odkup zemljišč s parc. št. 215/11, 215/10, 215/8, 214/2, 183/9, 26/4, 186/6, 185/2, 186/4, 183/11, vse k.o. Podhom, za potrebe izgradnje nove občinske poti (gradivo)

7. Informacije župana,

8. Pobude in vprašanja.

 

Vabilu je priloženo gradivo k vsem točkam dnevnega reda. Gradivo je dosegljivo tudi na internetni strani: www.gorje.si, v pisni obliki pa tudi na sedežu občine Gorje, Zgornje Gorje 6b in v knjižnici Bled, enota Gorje.

 

Občina Gorje

Peter Torkar, župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor