Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12), in 16. člena Statuta Občine Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/2007, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2010, 32/2011) je občinski svet Občine Duplek na svoji 6. dopisni seji dne 26.8. 2014 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA PODEŽELJE V OBČINI MARIBOR

ZA OBMOČJE OBČINE DUPLEK

1. člen

V 7. členu »Površine za oddih, rekreacijo in šport – morfološke enote ZS« se spremeni peta alineja, tako da glasi:

·      gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.

 

2. člen

Spremembe odloka se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 0323-18/2014-4

Datum: 26.8.2014

 

 

Občina Duplek

 

Mitja Horvat, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor