Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. ter 117. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99 in 27/01) je Občinski svet občine Črenšovci na 32. seji dne 16. 7. 2002 sprejel

 

 

S P R E M E M B E     I N     D O P O L N I T V E      S T A T U T A

 

 

Občine Črenšovci

 

 

1. člen

 

 

V statutu Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99 in 27/01) se prvi odstavek 18. člena spremeni tako, da glasi:

 

 

    »Občinski svet šteje petnajst članov, od tega je en član občinskega sveta pripadnik romske skupnosti.«

 

 

2. člen

 

 

V 19. členu se spremeni drugi odstavek in na novo glasi:

 

 

»Volilno pravico imajo državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo v občini stalno prebivališče.«

 

 

Za tretjim odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:

 

 

»Član občinskega sveta – predstavnik romske skupnosti se voli po večinskem načelu.«

 

 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

 

 

3. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 210/32-02

 

 

Črenšovci, dne 16. julija 2002.

 

 

Župan

    Občine Črenšovci

    Anton Törnar l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor