Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 14. redni seji dne 14. 6. 2012 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj

1. člen

V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občin­skega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodar­stva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 89/07 in 31/08), se v 10. členu drugi stavek v tretjem odstavku 2. točke (Subvencio­niranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru) spremeni tako, da glasi:

»Višina osnove za dodelitev pomoči se lahko izračuna bodisi z vsakoletno določitvijo cene poslovnega prostora na m2, ali na podlagi izračunane višine najemnine za vsak poslovni prostor posebej po veljavnem Odloku o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Črnomelj v najem.«

2. člen

Ta pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Ura­dnem listu Republike Slovenije.

Št. 302-8/2007

Črnomelj, dne 14. junija 2012

Županja

Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor