Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 99. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – prečiščeno besedilo in 58/09), 18. in 86. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) in 28. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 40/09) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 27. redni seji dne 8. aprila 2010 sprejel

O D R E D B O

o določitvi območij za pešce

1. člen

S to odredbo se določijo območja za pešce na območju Občine Škofja Loka.

2. člen

Območja za pešce so:

– Mestni trg,

– Cankarjev trg,

– Blaževa ulica in

– Klobovsova ulica.

Obseg območij za pešce je določen v posebnem delu – grafičnem prikazu, ki je sestavni del te odredbe.

3. člen

Območja za pešce so označena s prometno signalizacijo, s katere je razvidna omejitev prometa.

4. člen

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 371-0007/2009

Škofja Loka, dne 8. aprila 2010

 

Župan

Občine Škofja Loka

Igor Draksler l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor