Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 17. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 40/09, 41/11 in 47/12) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 16. redni seji sprejel

O D R E D B O

o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine

1. člen

S to odredbo se določijo javne parkirne površine v Občini Škofja Loka, kjer se plačuje parkirnina, njena višina, način in čas plačevanja.

2. člen

Kot javna parkirna površina, kjer je potrebno plačevati parkirnino, se določijo sledeča parkirišča:

+------------+--------------+-----------+-----------+-----------+

|  Zap. št.  |     Ime      |  Parcele  |    Št.    |    Št.    |

| parkirišča |  parkirišča  |           | parkirnih | plačljivih|

|            |              |           |    mest   | parkirnih |

|            |              |           |           |    mest   |

+------------+--------------+-----------+-----------+-----------+

|     103    |Štemarje      |1108/2,    |    143    |     90    |

|            |              |28/3, 29/2,|           |           |

|            |              |88/1       |           |           |

+------------+--------------+-----------+-----------+-----------+

|     106    |Zdravstveni   |139/2,     |     49    |     49    |

|            |dom (plato)   |139/4      |           |           |

+------------+--------------+-----------+-----------+-----------+

|     202    |Upravna enota |1058/10    |     20    |     20    |

+------------+--------------+-----------+-----------+-----------+

|     214    |Novi svet     |18/21      |     45    |     45    |

|            |(plato)       |           |           |           |

+------------+--------------+-----------+-----------+-----------+

|     301    |Šolski center |629/13     |     71    |     71    |

|            |zahod         |           |           |           |

+------------+--------------+-----------+-----------+-----------+

|     302    |Šolski center |629/11,    |     43    |     33    |

|            |vzhod         |629/28     |           |           |

+------------+--------------+-----------+-----------+-----------+

Grafični prikaz plačljivih parkirišč je podan v prilogi.

3. člen

Višina parkirnine po parkirnih conah na označenih parkirnih prostorih znaša:

+------------+-------------+------------+-----------+-----------+

|  Zap. št.  |     Ime     |  Parkirna  |   Višina  |  Začetno  |

| parkirišča |  parkirišča |    cona    | parkirnine| brezplačno|

|            |             |            | (EUR/uro) | parkiranje|

+------------+-------------+------------+-----------+-----------+

|     103    |Štemarje     |   2. cona  |    0,5    |  60 minut |

+------------+-------------+------------+-----------+-----------+

|     106    |Zdravstveni  |   1. cona  |     1     | 120 minut |

|            |dom (plato)  |            |           |           |

+------------+-------------+------------+-----------+-----------+

|     202    |Upravna enota|   1. cona  |     1     |  30 minut |

+------------+-------------+------------+-----------+-----------+

|     214    |Novi svet    |   2. cona  |    0,5    |  60 minut |

|            |(plato)      |            |           |           |

+------------+-------------+------------+-----------+-----------+

|     301    |Šolski center|   3. cona  |    0,25   |  0 minut  |

|            |zahod        |            |           |           |

+------------+-------------+------------+-----------+-----------+

|     302    |Šolski center|   3. cona  |    0,25   |  0 minut  |

|            |vzhod        |            |           |           |

+------------+-------------+------------+-----------+-----------+

4. člen

Za plačilo parkirnine se uporabljajo naprave za izdajanje parkirnih listkov (parkomati).

5. člen

Na parkirnih prostorih se čas prihoda vozila označi s parkirnim listkom.

6. člen

Čas plačljivega parkiranja po posameznem dnevu:

+------------+------------+------------+------------+-----------+

|  Zap. št.  |    Ime     |     Čas    |     Čas    |    Čas    |

| parkirišča | parkirišča | plačljivega| plačljivega|plačljivega|

|            |            | parkiranja | parkiranja |parkiranja |

|            |            |     od     | ob sobotah |ob nedeljah|

|            |            | ponedeljka |            |    in     |

|            |            |  do petka  |            | praznikih |

+------------+------------+------------+------------+-----------+

|    103     |Štemarje    | 7.00–17.00 | 7.00–13.00 |     –     |

+------------+------------+------------+------------+-----------+

|    106     |Zdravstveni | 7.00–17.00 |      –     |     –     |

|            |dom (plato) |            |            |           |

+------------+------------+------------+------------+-----------+

|    202     |Upravna     | 7.00–17.00 | 7.00–13.00 |     –     |

|            |enota       |            |            |           |

+------------+------------+------------+------------+-----------+

|    214     |Novi svet   | 7.00–17.00 | 7.00–13.00 |     –     |

|            |(plato)     |            |            |           |

+------------+------------+------------+------------+-----------+

|    301     |Šolski      | 7.00–17.00 |      –     |     –     |

|            |center zahod|            |            |           |

+------------+------------+------------+------------+-----------+

|    302     |Šolski      | 7.00–17.00 |      –     |     –     |

|            |center vzhod|            |            |           |

+------------+------------+------------+------------+-----------+

7. člen

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Sklep o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine (Uradni list RS, št. 29/11) in Sklep o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine (Uradni list RS, št. 52/11 in 74/11).

8. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2012 dalje.

Št. 371-007/2009

Škofja Loka, dne 6. septembra 2012

Župan

Občine Škofja Loka

mag. Miha Ješe l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor