Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 03230-3/2015

Datum: 24.06.2015

 

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

(Medobčinski uradni vestnik,  št. 22/10)

 

 

Sklicujem

 

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

 

ki bo v četrtek, 2. julija 2015, ob 17. 00

 

v sejni sobi Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

 

Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 

1. Potrditev zapisnika in sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

2. Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica (gradivo);

3. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri OŠ in vrtec Sveta Trojica za šolsko leto 2015/2016 (gradivo);

4. Program dela: kadrovski načrt in finančni načrt  JVIZ in VVZ OŠ in vrtec Sveta Trojica za leto 2015;

5. Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (gradivo);

6. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica in v volilno komisijo za volitve predstavnikov v Svet Zavoda (gradivo);

7. Razpolaganje z nepremičnim premoženjem Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah -  objekta: počitniški apartma ob jezeru in brunarica ob jezeru;

8. Sklep o sprejetju cene najema objekta počitniški apartma ob jezeru in najema brunarice ob jezeru (gradivo);

9. Pobude in vprašanja občinskih svetnikov.

 

 

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko Fras, univ.dipl.prav., župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor