Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08, 76/08 in 79/09) in v skladu s 7. členom Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem 3/10), je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 8. redni seji, dne 21. 12. 2011, sprejel

 

SKLEP

 

o cenah najema Večnamenske športne dvorane, Nogometnega

 

centra Velesovo in prostorov v Osnovni šoli Cerklje in

 

podružnični šoli v Zalogu

 

1. člen

 

S tem sklepom se določijo cene najema večnamenske športne dvorane z zunanjim igriščem ob šoli, zunanja travnata in asfaltno igrišče na Nogometnem Centru v Velesovem in prostori v Osnovni šoli Davorina Jenka Cerkljah na Gorenjskem.

 

Večnamenska športna dvorana

 

KATEGORIJA/NAJEM

POVRŠINA

DOMAČI

TUJI

 

 

na uro

na uro

od 15,00 do 16,30

1/3

11,47 EUR

16,07 EUR

 

cela

27,54 EUR

45,90 EUR

od 16,30 do 21,30

1/3

17,45 EUR

25,25 EUR

rekreacija

cela

27,54 EUR

75,74 EUR

od 16,30 do 21,30

1/3

12,85 EUR

22,95 EUR

trening, turnir

cela

36,72 EUR

64,26 EUR

od 21,30 do 23,00

1/3

11,47 EUR

16,07 EUR

 

cela

27,54 EUR

45,90 EUR

Sobota nedelja

1/3

20,66 EUR

26,62 EUR

rekreacija

cela

59,68 EUR

78,03 EUR

Tekmovanja dečki/deklice

cela

45,90 EUR

78,03 EUR

kadeti

cela

55,09 EUR

89,51 EUR

mladinci

cela

68,85 EUR

100,98 EUR

člani

cela

73,45 EUR

110,17 EUR

Mala dvorana

cela

11,47 EUR

16,07 EUR

Balkon

 

6,89 EUR

6,89 EUR

 

 

 

tekma, vadba oz. prireditev

tekma, vadba oz. prireditev

Zunanje igrišče ob šoli uporaba razsvetljave se odčita po števcu

 

50,00 EUR

200,00 EUR

humanitarna prireditve s pomočjo priprave organizatorja

 

229,52 EUR

229,52 EUR

komercialne prireditve s pomočjo priprave organizatorja

 

459,02 EUR

1.147,55 EUR

komercialne prireditve

 

918,05 EUR

2.065,60 EUR

komer. prireditev s pomočjo priprave organ. na uro

 

83,00 EUR

125,00 EUR

   

 

 

Nogometni center Velesovo

 

Domača društva

Ostali

   

Cena v EUR

Cena v EUR

Zunanje veliko igrišče z naravno travo- tekma

 

30,00 EUR

100,00 EUR

Zunanje veliko igrišče z naravno travo- vadba na dan

 

10,00 EUR

100,00 EUR

Zunanje srednje igrišče z naravno travo (tekma,vadba) uporaba razsvetljave se odčita po števcu- na dan

 

10,00 EUR

100,00 EUR

Zunanje malo igrišče z naravno travo- na dan

 

1,00 EUR

50,00 EUR

Zunanje asfaltno igrišče - na dan

 

5,00 EUR

50,00 EUR

V cenah so vključene sanitarije in garderobe. 
 
Domača društva so društva s sedežem v Občini Cerklje na Gorenjskem in so sofinancirana po veljavnem Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjem.

Nogometni center Velesovo

 

Domača društva in organizacije

Ostali

   

Cena v EUR

Cena v EUR

Zunanje asfaltno igrišče v nekomercialni namen - na dan  

500,00 EUR

1.500,00 EUR

Zunanje asfaltno igrišče v komercialni namen - na dan  

800,00 EUR

2.000,00 EUR

V primeru najema zunanjih igrišč v nekomercialni ali komercialni namen niso vključene sanitarije in garderobe, le te zagotovi organizator prireditve.

 

Šolski prostori

 

Cena najema

na uro za nekomercialne uporabnike

Cena najema na uro za komercialne

uporabnike

Telovadnica Zalog

 

10,00 EUR

15,00 EUR

Šolska avla

 

10,00 EUR

15,00 EUR

Šolska jedilnica

 

15,00 EUR

20,00 EUR

Učilnica za individualni pouk

 

1,5 EUR

1,5 EUR

Navadna učilnica

 

5,00 EUR

10,00 EUR

Specializirana učilnica (računalniška, knjižnica, ...)

 

15,00 EUR

25,00 EUR

 

V cenah najema so vključene sanitarije in garderobe *Domača društva so društva s sedežem v Občini Cerklje na Gorenjskem in sofinancirana po veljavnem Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 

V posameznih primerih in za posebne prireditve, ob občinskem prazniku ali v humanitarne namene, izvedene v Večnamenski športni dvorani s pripadajočimi zunanjimi površinami, v Nogometnem centru Velesovo s pripadajočimi površinami ter v prostorih v Osnovni šoli Cerklje in podružnični šoli v Zalogu, lahko župan določi drugače.

 

2. člen

 

Cene za najem športnih površin ne vsebujejo DDV.

 

3. člen

 

S tem sklepom se razveljavi sklep o cenah najema Večnamenske športne dvorane v Cerkljah na Gorenjskem (Uradni Vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem 1/07).

 

4. člen

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 1. januarja 2012.

 

Številka: 032-06/2010-52

 

Cerklje na Gorenjskem, dne 21. 12. 2011

 

Župan

 

Občine Cerklje na Gorenjskem

  Franc Čebulj, l.r.
   

 

Sklep o spremembi Sklepa o cenah najema Večnamenske športne dvorane, Nogometnega centra Velesovo in prostorov v Osnovni šoli Cerklje in podružnični šoli v Zalogu (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/2012) vsebuje naslednji prehodni in končni določbi:

 

2. člen

  Ostale določbe sklepa ostanejo nespremenjene
 

3. člen

 

Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

   

 

Sklep o spremembi Sklepa o cenah najema Večnamenske športne dvorane, Nogometnega centra Velesovo in prostorov v Osnovni šoli Cerklje in podružnični šoli v Zalogu (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2013) vsebuje naslednji prehodni in končni določbi:

 

2. člen

  Ostale določbe sklepa ostanejo nespremenjene.
 

3. člen

  Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.
   
   
   
   
   
 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor