Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 27/98, 120/06, 21/07), ter 16. členom Statuta Občine Žetale in na podlagi 28. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žetale (Uradni list RS, št. 6/00, 76/00 in 54/04) je Občinski svet Občine Žetale na 7. redni seji dne 10. 12. 2007 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o določitvi vrednosti točki za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008

 

 

I.

 

 

Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žetale znaša za leto 2008 0,0025 EUR.

 

 

II.

 

 

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 032-0007/2007-11

 

 

Žetale, dne 10. decembra 2007

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l.r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor