Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. UPB-1 št. 16/2010 in 38/2012) in Odloka o podeljevanju priznanj v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2010) je občinski svet Občine Videm na svoji 19. redni seji sveta z dne 18. 6. 2013 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PODELJEVANJU PRIZNANJ OBČINE VIDEM

 

1. člen

Odlok o podeljevanju priznanj v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2010) se spremeni tako, da se 4. členu doda 2. točka in sicer: »Kipec občine Videm«.

Dosedanje točke 2., 3. In 4. se spremenijo v 3., 4. in 5.

Doda se  6. točka, ki glasi »Priznanje Občine Videm«.

 

2. člen

V 5. členu se besedilo »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja« zamenja z besedilom »Komisijo za priznanja«.

 

3. člen

Doda se novo III. poglavje, ki nosi naziv »KIPEC OBČINE VIDEM« in novi 9. člen, se glasi:

»Kipec Občine Videm se podeli za izjemne dosežke in prispevke k razvoju Občine Videm na vseh področjih. Lahko se podeljuje z ostalimi priznanji občine«.

»Predlog za podelitev pripravi Komisija za priznanje, katerega potrdi Občinski svet občine«.

Dosedanji 9., 10., 11., 12., 13., in 14. člen postanejo 10., 11., 12., 13., 14., in 15. člen.

 

4. člen

Za novim-spremenjenim 15. členom se doda se novo VII-1. poglavje, ki nosi naziv »PRIZNANJE OBČINE VIDEM« in novi 15. a člen, ki glasi:

»Priznanje Občine Videm je v obliki listine, katero obliko določi Komisija za priznanja. O podelitvi odloča Komisija za priznanja, ki se podeli posameznikom, skupinam oseb, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim in društvom kot odziv za dosežke na vseh področjih dela in ustvarjanja.«

Dosedanja III., IV., V., VI.. poglavja postanejo IV., V., VI. VII. poglavje.

 

5. člen

Spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo z dnem objave.

 

Številka: 094-01/2014-01 (0204)

Datum: 18.06.2013

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor